Контакты

Казань

420073, Россия, Казань,
ул. Гвардейская, 31/42

420073, Russia, Kazan,
31/42 Gvardeiskaya St.

Телефон: 8 (843) 208-54-77

Набережные Челны

423822, Россия, Набережные Челны,
пр-т Набережночелнинский, 88

423822, Russia, Naberezhnye Chelny,
88 Naberezhnochelninskiy St.

Телефон/факс: 8 (8552) 911-837